Villa Mahonne
Verbouwing vil­la

068 F 03
 • Opdrachtgever
  privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Stabitec (stabiliteit)
 • Fase
  2017, opgeleverd
 • Locatie
  Knokke-Heist
 • Fotograaf
  Johnny Umans
068 I

Het gebouw ligt op een flank van een duin met een niveau­ver­schil tus­sen de straat en de tuin van onge­veer 3 m. De zuid­zij­de van het per­ceel is voor­aan gele­gen, aan de straat­zij­de. Deze con­text heeft de vori­ge ont­wer­per doen beslis­sen om de woning vol­le­dig te ori­ën­te­ren naar de voor­zij­de. Er waren bij­na geen ramen naar de ach­ter­lig­gen­de tuin en deze werd ook amper gebruikt. Het was de wens van de bouw­heer om de tuin veel meer aan­we­zig te laten zijn in de woning. We heb­ben er voor geko­zen om de woning als volu­me te behou­den en niet uit te brei­den. De groot­ste ingreep bestond er in om de trap­hal cen­tra­ler in de woning te posi­ti­o­ne­ren waar­door de leef­ruim­tes ver­spreid kon­den wor­den over de 4 zij­den van de woning en de zol­der­ver­die­ping toe­gan­ke­lijk te maken.