Bunga-low
Verbouwing bun­ga­low uit de jaren 60

053 F 02
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2016, opgeleverd
 • Locatie
  Sint-Denijs-Westrem
 • Fotograaf
  Filip Dujardin, Stefanie Faveere
053 I

Een alleen­staan­de bun­ga­low met luw dak werd gron­dig ener­ge­tisch gere­no­veerd en uit­ge­breid. Uit de bestaan­de opde­ling van de woning wordt een nieuw plan gepuurd dat inzet op een maxi­maal con­tact met de zuid­ge­rich­te tuin. 

De ruim­tes aan de noord­zij­de wor­den inge­zet als func­ti­o­ne­le strook met die­nen­de func­ties als inkom­hal, ber­ging, bad­cel, koe­le ber­ging en bureau. In de bestaan­de gara­ge wor­den twee kin­der­ka­mers op maat inge­richt, wel­ke uit­ge­ven op een speel­ruim­te. Bovenop de kin­der­ka­mers wordt een slaap­ka­mer met bad­ka­mer voor de ouders voor­zien, toe­gan­ke­lijk via een open trap in de leef­ruim­te. Het luwe dak wordt ver­van­gen door een plat dak, opge­bouwd uit een zicht­ba­re hou­ten roos­te­ring, wel­ke rit­me geeft aan de binnenruimtes. 

Om de ruim­te te over­span­nen werd een struc­tu­re­le draag­lijn geïn­tro­du­ceerd door mid­del van van een sta­len lig­ger rus­tend op twee fij­ne ron­de sta­len kolom­men. Het geheel wordt voor­zien van een nieu­we geï­so­leer­de bui­ten­schil met een ther­misch ver­duur­zaam­de hou­ten plan­ken­ge­vel. Door het behoud van het bestaan­de ont­dub­bel­de met­sel­werk met reeds geï­so­leer­de spouw ont­staan die­pe nis­sen ter hoog­te van de raam­ope­nin­gen die allen tot op vloer­ni­veau wer­den voorzien.