Directeurswoning Vetex
Verbouwing heren­huis tot gezins­wo­ning, stu­den­ten­ka­mers en loft

037 F 09
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2013, opgeleverd
 • Locatie
  Kortrijk
 • Fotograaf
  Dieter Van Caneghem
037 I

De woning bevindt zich in de Veldstraat te Kortrijk. Ze maakt deel uit van een groep van drie direc­teurs­wo­nin­gen op de Vetex-site. De bouw­heer was gechar­meerd door het gro­te karak­ter­vol­le pand in het cen­trum van de stad als­ook door de mooie tuin en de lig­ging aan de voor­ma­li­ge direc­teurs­tuin. De tuin werd aan­ge­legd begin 20ste eeuw in de typi­sche Engelse land­schaps­stijl. De woning stond bij aan­koop geheel te ver­kom­me­ren en was zwaar geteis­terd door huiszwam.

Er werd een pro­ject uit­ge­werkt voor een meer­vou­dig pro­gram­ma: één­ge­zins­wo­ning + huis­ka­mer­res­tau­rant + drie stu­den­ten­ver­blij­ven + dak­ap­par­te­ment. Dit pro­gram­ma zorg­de ervoor dat het pro­ject finan­ci­eel haal­baar werd. Tegelijk werd de maat­schap­pe­lij­ke rele­van­tie gro­ter. Dit gebouw, deze plek werd de thuis van meer dan één gezin. 

Het ont­werp speelt in op de com­bi­na­tie van de ver­schil­len­de pro­gram­ma­de­len. Twee wel­ge­ko­zen ingre­pen geven vorm aan een lees­baar grond­plan:

1. De omvang­rij­ke en zwaar afge­ta­kel­de aan­bouw werd afge­bro­ken, waar­door de ach­ter­ge­vel over de gehe­le breed­te vrij­ge­maakt werd, in rela­tie met de ach­ter­lig­gen­de tuin en parkzo­ne.
2. De bestaan­de en door zwam aan­ge­tas­te hou­ten trap­pen­par­tij in het hoofd­vo­lu­me werd ver­wij­derd. Een nieu­we slan­ke trap­pen­ko­ker kwam in de plaats, cen­traal tegen de ach­ter­ge­vel, in het ver­leng­de van de sta­ti­ge inkomhal.