Woesten
Nieuwe soci­a­le woonwijk

061 F 01
 • Opdrachtgever
  shm De Mandel
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Sileghem & Partners (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  Stabitec (technieken)
 • Fase
  2020, opgeleverd
 • Bouwbudget
  2.670.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Oost-Vleteren
 • Fotograaf
  Dennis De Smet
061 I

Het ont­werp, dat werd ont­wik­keld bin­nen een bestaand mas­ter­plan, gene­reert met gescha­kel­de wonin­gen onder dub­be­le zadel­da­ken dwars op de voor­ge­vel een boei­en­de beeld­kwa­li­teit in deze nieu­we woon­wijk. Met een een­vou­dig en her­ken­baar mate­ri­a­len­pal­let werd een bij­zon­de­re detail­le­ring uit­ge­werkt. Dit heeft gezorgd voor een ster­ke iden­ti­teit van de woon­wijk en de ver­schil­len­de wonin­gen. Pannendaken kra­gen uit met behulp van robuus­te hou­ten bal­ken en mar­ke­ren een beschut­te ink­om­zo­ne. Muurpannen wor­den bege­leid door een zin­ken kraal­af­wer­king, zodat een bij­zon­de­re dak­rand ont­staat, die op en neer gaat. Buitenschrijnwerk wordt voor­zien van twee kleu­ren voor vas­te en open­gaan­de delen. Een streek­ei­gen oker­ge­le bak­steen wordt toe­ge­past in wild­ver­band. De gelijk­vloer­se, rol­stoel­vrien­de­lij­ke woning krijgt een aty­pisch luw hel­lend dak met asy­me­tri­sche nok.

Bij de half­open koop­wo­nin­gen zorgt het zij­de­lings bin­nen­ko­men voor een dui­de­lij­ke twee­de­ling in het plan. Dit levert een uiterst func­ti­o­neel plan op, met een die­nen­de zone (keu­ken, inkom en ber­ging) gescha­keld langs de oprit en een leef­ruim­te die hier­op aan­sluit. De leef­ruim­te krijgt zo ook een gezicht aan de straat­zij­de waar­door con­tact ont­staat met het woon­erf rond een groen plein. De koop­wo­nin­gen zijn voor­zien van een hel­lend dak waar­van de nok even­wij­dig loopt met de zijgevel. 

De plan­op­bouw en archi­tec­tuur van de huur­wo­nin­gen refe­re­ren aan die van de koop­wo­nin­gen. We her­ken­nen in het plan op het gelijk­vloers de func­ti­o­ne­le zone (inkom, ber­ging en keu­ken) gescha­keld langs de leef­ruim­te, die zowel op de straat als op de tuin uit­geeft.
De cen­tra­le rol­stoel­vrien­de­lij­ke woning wordt geflan­keerd door twee maal twee huur­wo­nin­gen waar­door het geva­ri­eerd gevel­beeld ontstaat.