urbain architectencollectief

Zuidstationstraat 38 9000 Gent

info@urbain-ac.be

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief is een col­lec­tief van archi­tec­tuur- en stads­ont­wer­pers in 2007 opge­richt door David Claus (ir. archi­tect), Dieter Delbaere (ir. archi­tect) en David Niville (archi­tect).

Het col­lec­tief bouwt aan een rijk port­fo­lio met archi­tec­tuur­pro­jec­ten van diver­se schaal­ni­veaus en met ver­schil­len­de programma’s. Er wordt gewerkt aan de ver­bou­wing en nieuw­bouw van wonin­gen, kan­to­ren en publie­ke gebou­wen. Tegelijk is het col­lec­tief ook actief op vlak van ste­den­bouw­kun­di­ge pro­jec­ten met master‑, beeldkwaliteit‑, inrich­tings­plan­nen, stads­ont­wer­pen én kerkenbeleidsplannen.

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief beoogt sterk over­wo­gen, door­gron­de en dui­de­lij­ke ont­werp­voor­stel­len. Ze zijn een dui­de­lijk ant­woord op het pro­gram­ma van eisen, het bud­get­tai­re kader en de ruim­te­lij­ke con­text. Het werk — zowel archi­tec­tuur als stads­ont­werp en stu­dies — ken­merkt zich door een dui­de­lij­ke (maat­schap­pe­lij­ke) stel­ling­na­me doch tege­lijk door een sterk prag­ma­ti­sche, rati­o­ne­le en rea­lis­ti­sche hou­ding.

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief is Dieter Delbaere, David Niville, David Claus, Shauni Marchand, Cas Van Tendeloo, Hannah Keirsse en Kristof Croes.

Vroegere mede­wer­kers: Evi Verbrugge, Sylvia Roelens, Deborah Willems, Fien Deruyter, Laurien De Decker, Thomas Balduyck, Eline Devos, Alexander De Mont.

Website ont­wik­keld en vorm­ge­ge­ven door Studio Serruys Verdoodt.

Team

Dieter Delbaere

°Kortrijk 19.01.1979 Zaakvoerder urbain-architectencollectief

 • 1997-2002
  Universitaire opleiding, Universiteit Gent, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Burgerlijk Ingenieur-Architect, met onderscheiding
 • 2002
  Stage-opleiding vervolmaakt en opgenomen in de tabel van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen
 • 2002-2003
  Bunkerhotel, Brussel
 • 2002-2003
  Bureau voor Architectuur en Bouwtechniek, Prof. ir. arch. Dirk De Meester
 • 2003
  LaboS UGent
 • 2003-2004
  Tupolev - collectief voor sporadische samenwerkingsverbanden
 • 2005
  Postgraduaat in de vastgoedkunde, Katholieke Universiteit Leuven
 • 2005-2006
  360-architecten, Gent
 • 2006
  Dieter Delbaere Architect
 • 2007-2016
  lid van GECORO Gent
 • 2007
  samenwerking met David Niville en David Claus
 • 2008
  urbain architectencollectief, zaakvoerder, projectleider architectuur- en stadsontwerpen
 • 2009
  jury bachelor- en mastercycli architectuuropleiding, KULeuven, campus St Lucas Gent

David Niville

°Brugge 21.08.1979 zaakvoerder urbain-architectencollectief

 • 1997-2002
  Hogeschool voor Wetenschap en Kunst te Gent, Architectuur
 • 2002
  Stage-opleiding vervolmaakt en opgenomen in de tabel van de Orde van Architecten van de provincie Oost-Vlaanderen
 • 2002-2003
  Bureau Lammens Lambert
 • 2003-2007
  Bureau Bouwtechniek, Antwerpen

Prijzen & vermeldingen

Prijzen & vermeldingen

 • OC de Troubadour Bissegem
  nominatie Prijs Wivina De Meester 2014
 • Dagcentrum Omega te Wetteren
  Bronzen ereplakket en premie Vierjaarlijke Prijs voor Architectuur van de Provincie West-Vlaanderen 2011
 • Dagcentrum Omega te Wetteren
  Tweejaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie Oost-Vlaanderen 2011 - vermelding
 • Dagcentrum Omega te Wetteren
  Prijs van de Orde van Architecten van de Raad van Oost-Vlaanderen in het kader van de
 • Dagcentrum Omega te Wetteren
  Tweejaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie Oost-Vlaanderen 2011

Publicaties

 • Binnenkijken in een patiowoning in Wortegem Petegem, Thuis op vakantie
  KW Weekend, 14 januari, p. 20-24
 • Woning Huib Hoste Sint-Michiels
  Een droom van een stad, Eric Van Hove, December 2020, p16-17
 • Van sixties-bungalow tot hedendaagse villa
  De Standaard, 11/08/2018, grondige energetische verbouwing en uitbreiding van een jaren zestig bungalow te Sint-Denijs-Westrem.
 • Circulair wonen, patiowoning te Wortegem Petegem
  Tendens tv, Focus-WTV-AVS

Tentoonstellingen

 • The Horizontal Metropolis: a radical project
  5/6 – 26/8/2018, Paleis voor Schone Kunsten / Bozar, Brussel (curator: Paola Vigano)
 • Flemish Architecture: A Cross Sectioní in the Latvian Museum of Architecture te Riga
  tentoonstelling door curators Liene Jakobsone en Manten Devriendt, the latest and most succesful architecture from the northern region of Belgium, 15/11 - 15/01/2015, Riga (Letland), project OC de Troubadour, Bissegem (Kortrijk)
 • Dag van de Architectuur 2015
  OC de Troubadour te Bissegem