Sociale woonwijk Woestenstraat te Oost-Vleteren
bouwen van 10 sociale huurwoningen en 10 sociale koopwoningen

opdrachtgever SHM De Mandel
ontwerpteam TV Sileghem & Partners + urbain architectencollectief
fase beperkte offerteaanvraag - laureaat voor uitvoering
datum 2014

Concept
Koopwoningen (type 3/5)
In de eerste fase van de architectuurwedstrijd werd een voorstel uitgewerkt dat afweek van de structuurschets. In deze fase wordt de structuurschets volledig gerespecteerd. De carports worden voorzien tussen de geschakelde woningen en deze laatste worden ingeplant op de voorziene bouwzone. Deze bouwzone wordt echter niet volledig benut. In de breedte wordt per woning slechts 6,80 m benut waardoor elke carport een nuttige breedte krijgt van 3,20 m.

De carports worden gekoppeld geplaatst, behalve bij de woningen op de hoeken. Daar worden de carports zijdelings ingeplant, zodat er meer tuin kan aangeboden worden langs de zijkant van de woningen. Tegelijk worden deze opritten op die manier verplaatst, weg van de hoeken, wat een veiliger op- en afrijden garandeert. De keuze voor carports in plaats van gesloten garages, zorgt voor een openheid tussen de volumes. De achtertuin wordt zichtbaar vanaf de straat en omgekeerd. De inkompartijen van de koopwoningen bevinden zich centraal in de zijgevel, onder de luifels van de carports. Het zijdelings binnenkomen zorgt voor een duidelijke tweedeling in plan, zowel op het gelijkvloers als op de verdieping. Dit genereert een uiterst functioneel plan, met een dienstenzone (keuken, inkom en berging) geschakeld langs de oprit en een leefruimte die hierop aansluit.

We kiezen er voor om de leefruimte ook aan de straatzijde een gezicht te geven. De leefruimte staat zo in contact met het woonerf en het centrale groene plein. De eetkamer en de zitkamer worden van elkaar gescheiden door een open trap. Deze trap bereikt op de eerste verdieping een ruime nachthal die veel daglicht krijgt. We suggereren in het plan de mogelijkheid om aan het raam in de nachthal een bureau te voorzien. Rond de nachthal zitten drie slaapkamers en een badkamer geschakeld. De nachthal kan gezien worden als uitbreiding bij de slaapkamers.

De koopwoningen worden voorzien van een hellend dak, waarvan de nok evenwijdig loopt met de zijgevel. Dit zorgt ervoor dat het volume van de woningen beperkt blijft. In de nok van het dak kan een kleine kruipzolder worden ingericht (als opslag of als technische ruimte). Door de daken op deze manier te schakelen krijgen de woningen meer individualiteit. Dit kan nog versterkt worden door bij de geschakelde woningen twee verschillende types metselwerk toe te passen. De twee topgevels voor en achter bieden voldoende ruimte om juist gekozen raamopeningen te voorzien met zicht op de straat en de tuin.

Huurwoningen (type 3/4, 2/4 en 2/3)
De structuurschets van de huurwoningen wordt in grote mate gerespecteerd. Om het type bungalow (2/3) aan te kunnen bieden, volstaat een bouwzone van 7 m x 10 m niet. Daarom kiezen we er voor om de voorziene bouwvrije zone van 3 m langs de garageboxen op te geven, waardoor twee bredere percelen ontstaan van 10 m x 10 m.

De twee bungalows worden centraal tussen de woningen met twee verdiepingen geplaatst, zodat een gevarieerd gevelbeeld ontstaat van éénlaagse (bungalow en garageboxen) in combinatie met tweelaagse bebouwing met een zadeldak. De huurwoningen met verdieping en dak staan per twee geschakeld, waardoor ze qua schaal en morfologie aansluiten bij de koopwoningen.
In het eerste voorstel werd het tuinpad achteraan de woningen als positief ervaren. We wensen dit opnieuw te integreren in het plan. Om dit te realiseren kiezen we er voor om de bouwvrije zones uiterst links en rechts als publiek domein te beschouwen. Op die manier ontstaan, samen met de inrit naar de garageboxen, drie doorsteken naar het achtergelegen tuinpad. De doorsteken geven tevens doorzichten naar het open landschap achter de bebouwing. Op het inplantingsplan suggereren we per woning achteraan een tuinberging/fietsenstalling, die bereikbaar is via het tuinpad.

We kiezen ervoor om naast het bungalowtype 2/3 nog één type woning te realiseren. We voorzien een woning met een oppervlakte, die zowel voor een type 2/4 als voor een type 3/4 aanvaard wordt. Op die manier bieden we de mogelijkheid om, met een beperkte ingreep, een woning om te vormen van type 2/4 naar type 3/4 en omgekeerd.

De planopbouw van de huurwoningen vertoont grote gelijkenissen met die van de koopwoningen. We herkennen in het plan op het gelijkvloers de functionele zone (inkom, berging en keuken) geschakeld langs de leefruimte, die zowel op de straat als op de tuin uitgeeft. Ook hier wordt de open trap centraal tussen de eetkamer en de zitkamer ingeplant. De inkomdeur wordt bewust dieper geplaatst dan de voorbouwlijn. Dit zorgt ervoor dat de inkom centraler in de woning zit en geeft anderzijds ook plaats aan een overdekte buitenruimte voor de woning, die het binnenkomen beschut, markeert en begeleidt.