bibLLLiotheek te Kortrijk
beperkte offerteaanvraag bibLLLiotheek en stationsomgeving te Kortrijk

opdrachtgever
Stad Kortrijk
VTS/VIVO/VSPW Kortrijk/HITEK
vzw Vorming Plus
NMBS-holding
AG Parko
ontwerpteam
TV urbain architectencollectief + Béal & Blanckaert architectes associés
stabiliteit Bollinger & Grohmann
technieken Gebotec
ondersteuning Bureau Bouwtechniek
fase wedstrijd
datum januari 2009

Stedenbouwkundig is duidelijk gekozen voor een compact bouwvolume (zie stationsomgeving te kortrijk). Dit heeft geresulteerd in een stapeling van het programma. Het programma is niet gestapeld in een groot aantal onafhankelijke vloerlagen maar in de stapeling van 6 leefwerelden, spreekwoordelijk in de stapeling van 6 boeken. Elk boek is opgehangen aan één groot programma-onderdeel (jeugd, non-fictie, fictie, magazijn, multi-media, open leercentrum) uit de totaliteit van het programma van de bibliotheek en het centrum levenslang leren samen. Elk boek bestaat uit twee vloerniveau's. Het grotere programma-onderdeel is telkens verdeeld over de twee niveau's waardoor er composities ontstaan van hoofdverdieping met onderliggend nevenverdieping of een hoofdverdieping met mezzanine. De kleinere programma-onderdelen zijn geclusterd rond de grotere programma-onderdelen.

Door de introductie van een verticale stadshal wordt de bezoeker van de bibLLLiotheek geconfronteerd met de verschillende leefwerelden, de ander, en de stad. De stadshal is uitgerust met roltrappen die één stopplaats hebben per leefwereld. De roltrappen zorgen naast een maximale confrontatie, voor een snelle mobiliteit van het ene naar het andere programma-onderdeel. De hal functioneert als foyer voor de bibLLLiotheek, de stad en de stationsomgeving.
De bibLLLiotheek is als een pivoterend element binnen de nieuwe stedelijke figuur die in het westen van de stad ontstaat. De stadshal is bijgevolg niet alomtegenwoordig in één van de gevels. Het gebouw heeft 4 evenwaardige gevels die zijn opgebouwd uit transparante, reflecterende en opake materialen. De gevels zijn het resultaat van een zoektocht om aan een compact gebouw een zekere expressiviteit te geven zonder te vervallen in een spektakelarchitectuur. Het gebouw wil de dialoog aangaan met de stad en haar bewoners. Het voorstel beoogt een gebouw dat laagdrempelig is (een bibLLLiotheek voor iedereen) maar tegelijk niet vrijblijvend en een zekere weerbarstigheid in zich draagt. Het gebouw weerspiegelt op verschillende hoogtes de hemel, de stad en haar directe omgeving. Op sommige momenten van de dag vervaagt het gebouw ten opzichte van het kleur van de hemel, op andere momenten contrasteert het sterk. De bibLLLiotheek reflecteert de stad en geeft daarmee uiting aan de idee dat deze bibLLLiotheek gemaakt zal worden door de mensen zelf. De reflectie verwijst ook naar het feit dat de bibLLLiotheek tot ver buiten de stationsomgeving in de stad aanwezig zal zijn.

Het ontwerpproces werd gestuurd door een zeer pragmatisch, realistische en economische aanpak. Het voorstel speculeert niet op een zeer specifieke vorm die in het verder ontwerpproces onaantastbaar is. Het voorstel is een open dispositief voor een verder proces met de diverse partners.

> presentatie januari 2009 (download pdf)
> wedstrijdbrochure (download pdf)