Administratief centrum te Bissegem
herbestemming voormalige brandweerkazerne tot bibliotheek en administratief centrum

opdrachtgever Stad Kortrijk - directie facility
ontwerpteam urbain architectencollectief ism Carlos Debucquoy
stabiliteit Sileghem & Partners
technieken Studieburo Paul Vandenberghe
status opgeleverd
budget 617.770 euro (excl. btw)
datum 2012-2013
fotograaf Filip Dujardin

Uit een eerste analyse van de site blijkt dat een uitbreiding met de gevraagde functies gekoppeld aan het bestaande gebouw een hypotheek legt op de kwaliteitsvolle ruimte van het binnengebied tussen kazerne, ontmoetingscentrum en autokerkhof. Daarom stellen wij voor op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor het huisvesten van het extra gevraagde programma, rekening houdend met de wensen met betrekking tot centralisatie, herkenbaarheid, eenvoudig beheer en exploitatie.

Zeer recent is de brandweerkazerne leeg komen te staan; het betreft een gebouw met grote potentie omwille van haar sterke identiteit, bruikbare grote ruimtes, structureel interessante constructie. Haar positie vlak naast het ontmoetingscentrum de Neerbeek laat toe een haalbaar
beheers- en exploitatieplan op te stellen. Het gebouw is bovendien een eigendom van de Stad Kortrijk, zodat er geen verwervingskosten in rekening moeten gebracht worden.

Het gebouw van de brandweerkazerne werd gekozen als dé plek bij uitstek voor de huisvesting van het gevraagde extra programma. Door van de brandweerkazerne een publiek toegankelijk gebouw te maken wordt de kracht van het binnengebied nog versterkt. Er ontstaat een spanning tussen beide gebouwen die functioneel met elkaar verbonden zijn maar fysiek van elkaar gescheiden zijn. Door een beperkte uitbreiding te voorzien is het mogelijk meer programma op te nemen dan gevraagd. Dit betekent dat we de oorspronkelijke opdracht voor het ontmoetingscentrum kunnen scherpstellen tot een doorgedreven technische verbouwing, zonder al te grote ingrepen en zonder afbreuk te doen aan de kwaliteitsvolle publiek ruimte die hier aanwezig is. Daarbij kan maximaal gestreefd worden naar een vernieuwde aantrekkelijke relatie met de buitenruimte en met het gebouw van de brandweerkazerne.

Het ontmoetingscentrum wordt geen ‘mastodontisch’ gebouw, maar wel twee gebouwen op schaal, rond een plein waar ook activiteiten kunnen plaatsvinden die gelinkt zijn aan het ontmoetingscentrum.