Sporthal te Wetteren
open oproep 1622

opdrachtgever AG Wetteren
ontwerpteam urbain architectencollectief
status selectie voor open oproep 16 - niet weerhouden
datum april - mei 2009

De site Statiekouter werd uit zes onderzochte studiegebieden gekozen als basis voor de voorbeelduitwerking van de sporthal.
(zie masterplan de warande te wetteren)

De kouter is een groot onbebouwd perceel tussen Zuidlaan en station. Het terrein paalt enerzijds aan een verkaveling en anderzijds aan een site met baanwinkels. Ten zuiden van de Zuidlaan situeert zich de sportsite van Standaard Wetteren. Deze site kan rekenen op een trage verbinding met het centrum en het station via de Statiekouter-wegel. Rondom deze wegel heerst vandaag een vrij rommelige ruimtelijke structuur. Een eenvoudige verkaveling van de Statiekouter zal deze situatie naar de toekomst bevriezen.

Dit terwijl de kouter, door z’n ligging, potentie heeft om ontwikkeld te worden tot een nieuwe sportsite met op korte termijn de bouw van de nieuwe sporthal en eventueel op langere termijn de integratie van een nieuw binnenzwembad. De Statiekouterwegel kan daarbij een structurerend element worden. Ter hoogte van het station werd recent een landschappelijke omgevingsaanleg aangezet, die kan doorgetrokken worden tot op de Statiekouter.

De inplanting van het gebouw zorgt voor een tweedeling. Het gebouw speelt handig in op de topografie van de kouter doordat het ingeschoven wordt in de helling. Dit maakt het mogelijk het gebouw aan de noordzijde op het gelijkvloers te betreden en aan de zuidzijde op de verdieping.

De architectuur van het gebouw wordt gekenmerkt door een eenvoudige en heldere opbouw. Deze komt voort uit een lichte verschuiving van drie grootschalige volumes, eigen aan het programma van een sportcomplex (twee sportzalen en een centraal deel met ondersteunende functies).

Beide sportzalen worden opgevat als gesloten dozen in metselwerk; het centrale deel wordt voorzien van een open gevelritme bestaande uit metselwerkpenanten. Deze penanten worden herhaald in de blinde zijgevel van de sporthal en introduceren een ritme langsheen de Statiekouterwegel.

In het centrale deel leggen we de nadruk op de verschillende ruimtelijke belevingen van enerzijds de sporter en anderzijds de bezoeker.
De gelijkvloerse verdieping - de catacomben – met zalen, kleedkamers en bergingen staan volledig ten behoeve van de sporter en geven toegang tot de twee grote sportzalen.
de grote trappenpartij ter hoogte van de inkom leidt de bezoeker naar de cafetaria, vergaderzalen en een rondgang die in nauw contact staat met elke zaal.

Er is veel aandacht besteed aan de wens om vanuit de cafetaria een groot overzicht te bieden; de bezoeker krijgt een maximaal zicht op alle sporten. Bovendien blijft het gebouw perfect functioneren wanneer de cafetaria gesloten is.

> presentatie 14 mei 2009 (download pdf)
> wedstrijdbrochure 30 april 2009 (download pdf)