De Roode Walvis
kinderdagverblijf bij een woonzorgcentrum te Oostende
Winvorm 03/2013

opdrachtgever Stad Oostende
ontwerpteam urbain architectencollectief
datum 2013
status minicompetitie afgelopen

woonzorg vs. buitenschoolse opvang vs. kinderdagverblijf
We kiezen voor de inrichting van lokalen voor een buitenschoolse opvang in de vleugel van het WZC, met een beperkt investeringsbedrag op korte termijn. Dit programma kan er ook op lange termijn gehuisvest blijven. De inrichting (met aparte toegang!) is tevens zeer geschikt voor andere programma’s, zonder noodzakelijk extra ingrepen.

Voor de kinderopvang kiezen we om een nieuwbouw te ontwerpen, los van het bestaande WZC. De keuze voor een solitaire nieuwbouw maakt het mogelijk een compact gebouw met een gunstige netto/bruto-verhouding te realiseren.

intergenerationaliteit 1
De nieuwbouw voor de kinderopvang positioneren we zodanig dat de tuin van het WZC een echte binnentuin wordt. De leefruimtes met aangelegen buitenruimtes vormen in de binnentuin een bühne. Een foyer in het kinderdagverblijf vormt in deze beeldgedachte de ‘coulissen’. Het programma van de kinderopvang wordt geschakeld rond het pad dat reeds rond de site aanwezig is. Dit pad verkrijgt op die manier betekenis. Het pad rond de site wordt een pad waar diverse ontmoetingen en confrontaties zullen plaatsvinden: bezoekers WZC, ouders kinderopvang, mensen uit de buurt, baby’s en peuters, kleuters, bewoners WZC, personeel van het WZC, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang.

intergenerationaliteit 2
Vanuit de diverse ruimtes van het WZC (de cafetaria, de kamers) en het nieuwbouw kinderdagverblijf (leefruimtes) is er een openheid naar de meer geborgen binnentuin. Er ontstaat een dialoog tussen de verschillende activiteiten, een spel van zien en gezien worden met de binnentuin als tussenruimte, de achtergevel van het kinderdagverblijf als bühne.

dynamische blokken
Voor het kinderdagverblijf stellen we een compact plan voor waarbij voldaan wordt aan de gewenste functionele eisen: gevraagde relaties leefruimte / slaapkamer / badkamer, centrale positie bureel, ...
Een zeer eenvoudig en consequent grondplan wordt opgebouwd door het plaatsen van gesloten blokken. Deze gesloten, ‘diendende’ ruimtes zorgen voor dynamiek door lichte verschuivingen en rotaties - zo ontstaat een ‘in between’ dat visuele relaties legt, open en dicht gaat en het mogelijk maak om dwars door het gebouw heen te kijken.

intergenerationaliteit 3
Het kinderdagverblijf laat een multifunctioneel gebruik toe. De foyer, de vergaderruimte en de personeelsruimte kunnen meervoudig worden ingezet. Er kunnen georganiseerde bezoeken plaatsvinden van de bewoners van het WZC.
De buitenruimte aan het kinderdagverblijf is licht verhoogd voorzien tov de binnentuin. Het is denkbaar dat het podium ook effectief (bijvoorbeeld in het weekend) wordt ingezet als podium.

Een aantal speeltuigen die voorzien zijn aan de buitenruimte van het kinderdagverblijf kunnen na de openingsuren opengesteld worden voor de kleinkinderen van de bewoners van het WZC. Het voorstel om naast de inrichting van de vrij gekomen ruimte in het WZC een solitaire nieuwbouw te voorzien, zorgt er voor dat er op de site diverse nieuwe programma’s kunnen gehuisvest worden.

De programmatisch / inhoudelijk intergenerationele mogelijkheden zijn veel ruimer: voorlezen aan kleuters, schilderen met peuters, bezoeken van baby’s, cafetaria die open gesteld wordt voor bewoners en bezoekers van WZC maar ook voor de ouders van baby’s, peuters, kleuters, mensen uit de buurt, ….