Verbouwing en uitbreiding kantoren Open Analytics te Berchem
verbouwing en inrichting van kantoorruimtes

opdrachtgever Open Analytics
ontwerpteam urbain architectencollectief
stabiliteit Sileghem & partners (Zwevegem)
technieken Paul Vandenberghe (Oostende)
datum 2013-2016
status opgeleverd

Open Analytics, een consultancybedrijf dat klanten bijstaat in het interpreteren van statistieken, kocht eind 2012 een groot kantoorgebouw aan, in een woonblok te Berchem. Het complex bestaat uit een hoofdgebouw met modernistische stijlkenmerken en een achterbouw die het volledige perceel inneemt. Op de site waren voorheen de kantoren en opnameruimtes van een video-productiehuis gehuisvest. De gebouwen achteraan op het perceel zijn dan ook echte donkere kamers zonder contact met buitenlucht of omgeving.

De opdrachtgever wenst een ideale werkomgeving aan te bieden aan werknemers, die vrij moeten kunnen laveren tussen momenten van opperste concentratie en ontspanning. Er wordt een flexibele hedendaagse werkomgeving gevraagd met een diversiteit aan ruimtes om te werken, vergaderen, lezingen te geven, conference calls bij te wonen, ... Daarbij wordt gevraagd een inrichting te ontwerpen die dit maximaal ondersteunt.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
1 werk - flexibele werkruimtes voor werknemers, interne vergaderruimtes en kantoren voor directie
2 ontspanning - ontspanningsruimte, eetzaal, douches en toiletten voor de werknemers
3 publiek - ruimtes voor vergaderingen, lezingen en workshops met externen

Het ontwerpvoorstel gaat uit van een duidelijke scheiding tussen de echte zones voor werken en de meer publieke zones. De werkposten, interne vergaderzalen en kantoren voor directie worden in het hoofdgebouw voorzien, geschakeld rond de centrale vide, die veel daglicht binnenbrengt. De bestaande brede inkomhal blijft behouden en wordt verlengd naar de achterzijde van het perceel, dat gedeeltelijk vrijgemaakt wordt om de nieuwe functies voldoende daglicht te geven via een royale beglaasde dakstructuur. De inkomhal mondt er uit in een verblijfsplek voor de werknemers, die tevens toegang geeft tot de lezingenzaal, via een sculpturale trap

De brede circulatiezone wordt ontworpen als een polyvalente verbindingsruimte voor ontvangst en recepties en springt op een intelligente manier om met de hoogteverschillen aanwezig op het terrein.