Masterplan stationsomgeving te Kortrijk
beperkte offerteaanvraag bibLLLiotheek en stationsomgeving te Kortrijk

opdrachtgever
Stad Kortrijk
VTS/VIVO/VSPW Kortrijk/HITEK
vzw Vorming Plus
NMBS-holding
AG Parko
ontwerpteam
TV urbain architectencollectief + Béal & Blanckaert architectes associés
stedenbouw ARA - Atelier Ruimtelijk Advies
fase selectie voor opmaak ontwerp - niet weerhouden
datum januari 2009

Het voorstel beoogt het creëren van een nieuwe stedelijke figuur in het westen van de stad Kortrijk. Het projectgebied 'Kortrijk Weide' krijgt over de binnenstadsring heen aansluiting met de stationsomgeving en de binnenstad. De Tacksite aan de huidige achterzijde van het station past zich in binnen deze nieuwe figuur waardoor tal van ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan.

In functie van het creëren van de nieuwe stedelijke figuur wordt het maaiveld van het Conservatoriumplein zo veel mogelijk gevrijwaard ten voordele van een stadstuin. Het spoorlichaam maakt deel uit van een open ruimte: de stadstuin. Het programma van bibliotheek en centrum levenslang leren wordt geïntegreerd in een compact bouwvolume: een baken voor de stad, de stationsomgeving, de binnenstadsring, het spoorverkeer,...

In de stadstuin is er tussen de nieuwe bibLLLiotheek en het bestaande conservatoriumgebouw een open plek zoals een open plek in het bos. Tussen beide gebouwen ontstaat een zekere landschappelijke intimiteit.

Door de herlocalisatie van het busstation is de stadstuin vrij van gemotoriseerd verkeer. Het nieuwe busstation wordt centraal in het stadsbeeld geplaatst. De busperrons zijn ingepast in een stedelijk plein voor het bestaande stationsgebouw. Het verkeer van mensen voedt de stedelijkheid op de plek waar de trein- en bus reiziger de stad binnenkomt.

Waar de stadstuin een nieuwe publieke ruimte vormt, een groene ruimte zoals de groen-as in het oosten van de stad (Albert-park, Leieboorden, het Plein, Groeninghe-park), leunt het Casinoplein als voorplein van het Conservatoriumplein eerder aan bij de verharde publieke ruimte van de binnenstad (in de directe invloedsferen van de noord-zuid as). Het Casinoplein biedt ruimte aan de Kreun en het muziekcentrum Track, de versmarkt en tal van andere stedelijke evenementen.

> presentatie januari 2009 (download pdf)
> wedstrijdbrochure (download pdf)

binnenstad  

stadsring  

as noord-zuid  

westelijke figuur - kortrijk weide  

masterplan  

site  

stadstuin  

casino- en stationsplein  

stationsplein en nieuwe bushalte  

stedelijke presence  

stedelijke presence  

stedelijke presence