Renovatie gebouwen Groenhove te Zedelgem
Winvorm OW 0106

opdrachtgever Gemeente Zedelgem
ontwerpteam urbain architectencollectief
status laureaat
datum 2013

Domein Groenhove
Een kritische evaluatie van het bouwprogramma leerde dat er mogelijkheden bestaan tot dubbelgebruik, waardoor de netto-oppervlakte kan worden gereduceerd. Dit dubbelgebruik is onder meer mogelijk door het feit dat sommige activiteiten hoofdzakelijk gedurende het schooljaar (JMA) en andere hoofdzakelijk gedurende de vakantieperiodes (speelpleinwerking) plaatsvinden. Verder werd er vastgesteld dat de activiteiten van Neos niet noodzakelijk in een afzonderlijke locatie dienen ondergebracht (een bolderinrichting is mobiel). Mits een goede organisatie moet het bovendien mogelijk zijn om de sanitaire inrichting voor de gebouwen te centraliseren.

Bij een ruimtelijke afweging werd het zogenaamde gebouw 3 in vraag gesteld. Bij een verdere evaluatie bleek het gebouw bovendien klein in bruikbaar oppervlak tov een vrij groot verliesoppervlak. Bouwfysisch verkeert het gebouw in een slechte staat.
Een calculatie van de beschikbare netto-oppervlakte in gebouwen 1 en 2 leerde dat er voldoende oppervlakte beschikbaar is, mits de circulatie buiten het gebouw geduwd wordt.

De idee om de circulatie buiten het volume te brengen alsook de idee van het dubbelgebruik laten toe het gebouw 3 effectief af te breken en de twee resterende hoevegebouwen te organiseren rond een (boeren)erf.

Gebouw 1
Door de traphal uit te breken ontstaat de mogelijkheid om zowel op de verdieping als op het gelijkvloers, twee grotere ruimtes aan te bieden die polyvalent kunnen worden ingezet.
Op het gelijkvloers wordt naast de polyvalente ruimte van 85 m2 een keuken en een berging voorzien. Op de verdieping ontstaat een grote ruimte onder de kapconstructie (+ berging). Het vervangen van de dakvlakramen door dakkapellen zorgt voor zichten en lichten. Eén van deze nieuwe kapellen vormt tegelijk de inkom tot deze verdieping. Het sanitair op het gelijkvloers wordt heringericht en bedient beide gebouwen.

Gebouw 2
De gelijkvloerse verdieping van dit gebouw is vrij specifiek. De kleine ruimtes zijn eerder laag en worden gescheiden door dikke muren. Ze doen denken aan de hoeve van weleer. Zonder zware 'ruwbouw' aanpassingen kunnen de leslokalen van de JMA een onderkomen vinden in deze ruimtes. JMA krijgt zo een erg huiselijke stek. De dikke muren en plafonds hebben de interessante akoestische eigenschap dat ze op zich het geluid al vrij goed isoleren. Desalniettemin zullen er extra akoestische maatregelen moeten genomen worden.