Masterplan sport- en recreatiedomein De Warande te Wetteren
Open Oproep 16 - Vlaams Bouwmeester

opdrachtgever AG Wetteren
ontwerpteam urbain architectencollectief ism Omgeving
status selectie voor open oproep 16 - niet weerhouden
datum april - mei 2009

In deze open oproep wordt de vraag gesteld naar een masterplan voor de Warande en de bouw van een nieuwe sporthal, als uitbreiding bij de huidige sportinfrastructuur. Eén van de hoofdthema’s in de opdrachtomschrijving is het versterken van de parkfunctie van de Warande.

Het uitbreiden van de bestaande sportinfrastructuur op de Warande staat echter haaks op de opwaardering van de parkfunctie: De ruimtelijke draagkracht van dit binnengebied wordt overschreden, de parkelementen worden verdrongen, er wordt een zware hypotheek gelegd op mogelijke uitbreidingsnoden in de toekomst en er ontstaat een sterke verdichting ten koste van de open ruimte.

de Warande raakt overvol, het park wankelt, de sporthal wankelt...

Wij doen een oproep binnen open oproep!

Wij roepen de gemeente Wetteren op, vandaag een duidelijke keuze te maken voor de Warande.

Wij roepen op te kiezen voor een Warandepark als recreatiepark, met sterke identiteit en uitstraling, een visitekaartje voor de gemeente.

Wij roepen op de Warande te ontwikkelen als een groene long binnen Wetteren, met tal van recreatiemogelijkheden voor elke Wetteraar.

Wij roepen op deze waardevolle open ruimte te behouden en te versterken.

Om dit te realiseren moet een uitbreiding van de sportinfrastructuur op de Warande vermeden worden; uit voorliggend onderzoek blijkt het wenselijk de sportinfrastructuur op de site af te bouwen en een nieuwe locatie in de gemeente in overweging te nemen.

Vijf uitgewerkte scenario's trachten een antwoord te bieden op de vraag naar een verdubbeling van de sportinfrastructuur op de Warande, tevergeefs. Binnen Wetteren wordt op zoek gegaan naar nieuwe sites die potentie in zich hebben om een nieuwe sportinfrastructuur te ontvangen.
In ontwerpmatig onderzoek worden de mogelijkheden en beperkingen van zes studiegebieden onderzocht en geëvalueerd in een waarderingsmatrix.

Als proef op de som wordt één studiegebied aangegrepen om een voorbeeld van een sporthal die voldoet aan het voorliggende programma van eisen uit te werken (zie 'openbare gebouwen' - 'sporthal te wetteren').

In het voorgestelde nieuwe Warandepark wordt de bestaande sporthal herbestemd tot ontmoetingscentrum de Warande.

> wedstrijdbrochure 30 april 2009 (download pdf)