School te Ledegem
Scholen van Morgen - "D"-aspecten van het DBFM-programma
basisschool 'de Peereboom'

opdrachtgever Scholen van Morgen nv
ontwerpteam TV urbain architectencollectief + Béal & Blanckaert architectes
datum 2015
fase minicompetitie afgelopen

de inplanting
De inplanting van het gebouw zet in op de duidelijke organisatie en leesbaarheid van de schoolsite. Er ontstaat een scharnierpunt tussen de nieuwbouw en het te behouden bestaande gebouw. Op het scharnierpunt bevindt zich de administratie en de directie, de connectie tussen beide speelplaatsen, de overdekte koppeling tussen beide gebouwen, de toegang tot beide gebouwen, ...

het gebouw
Het programma is op een heldere manier georganiseerd in de nieuwbouw. Er werd gevraagd bewegingsruimte, refter, keuken, administratie, directie, leraarskamer én sanitair gelijkvloers te voorzien. Dit zorgt voor een belangrijke ruimteconsumptie op het gelijkvloers alsook een ongelijke verhouding tot het resterende programma op een eventuele verdieping. Er is gekozen voor een compact gebouw waarbij een deel van dat gelijkvloerse programma, directie en leraarskamer, op de verdieping wordt ondergebracht.

De vraag van het schoolbestuur, het gelijkvloers programma, wordt onrechtstreeds wel beantwoord. Directie, administratie, leraarskamer en sanitair zijn sterk verbonden en bovendien rechtstreeks verbonden met het nieuwe scharnierpunt van de school. De directie heeft een prominente en afleesbare plaats op de kop van het gebouw. Door de aanwezigheid op de verdieping is het bureau van de directeur wat teruggetrokken van de onmiddellijke drukte terwijl de directeur wel het overzicht behoudt.

De refter en de bewegingsruimte bevinden zich op het gelijkvloers. Beide ruimtes kunnen samengevoegd worden tot een grotere ruimte. Het openen van de raampartijen naar de speelplaats toe biedt mogelijkheden.

Bovenop de polyvalente ruimte en het administratief blok wordt een niveau met 6 klaslokalen en bergingen voorzien.

De sterk doordachte maar eenvoudige organisatie van het gebouw garandeert ook grote flexibiliteit en multifunctionaliteit. Het gebouw is eenvoudig opgebouwd uit een betonstructuur met baksteen schil. De vloeren bestaan uit betonnen ribbenvloeren. Hiermee kunnen grote overspanningen gerealiseerd. Refter en bewegingsruimte zijn bijgevolg vrij van kolommen. De binnenmuren op de verdiepingen zijn alle lichte invulwanden en/of binnenschrijnwerk die in de toekomst heel eenvoudig kunnen aangepast worden.

Er is een grote flexibiliteit In het samenvoegen van klasruimtes. Elke ruimte kan samengevoegd worden met de naastgelegen ruimtes en de overstaande ruimtes. Momenteel is deze mogelijkheid gesuggereerd door schuifdeuren tussen de klassen en naar de gang toe. Wil men dat de ruimtes nog meer één geheel vormen kan daarover nagedacht worden. Op de verdieping van de klassen zijn twee bergingen voorzien. Eén van de bergingen kan in de toekomst ook een klas of zorgklas worden. Zoals reeds aangehaald kunnen refter en bewegingsruimte één grote ruimte vormen. Dit biedt ondermeer mogelijkheden voor bijvoorbeeld een schoolfeest.