Sint-Jozefkerk te Vosselaar
herbestemming voormalige Sint-Jozefkerk tot vrijetijdshuis en bibliotheek

opdrachtgever gemeente Vosselaar
ontwerpteam urbain architectencollectief ism Bureau Bouwtechniek
status onderhandelingsprocedure met bekendmaking - tweede fase
datum voorjaar 2016

De gemeente Vosselaar wenst de voormalige parochiekerk van Sint-Jozef Arbeider, ontworpen door Marc Dessauvage, te herbestemmen tot vrijetijdshuis en bibliotheek.

De idee is om plaatselijk ruimte te voorzien met hoog comfortniveau en tevens een goede energieprestatie. Dit komt overeen met het zogenaamde box-in-de-box principe. De ruimtelijkheid die beoogd wordt is evenwel niet deze van een doos (dozen) in de ruimte.

- De resterende ruimte (zone B) wordt ook maximaal ingezet. Comfortniveau en de energieprestatie is er minder hoog. We vertrekken van een minder hoge energievraag/-nood en zetten in op beperkt aantal slimme ingrepen. Zo hoeft zuidgevel van zone B niet te worden geïsoleerd. Er wordt geprofiteerd van de zonnewinsten. Het dak wordt wel geisoleerd. Het isoleren van het dak is een eenvoudige maatregel met maximaal rendement.

- Het is een bewuste keuze te centraliseren op één plek (zone A) en niet op meerdere plekken. Installatie-technisch geeft dit belangrijke voordelen. Het is ook een belangrijke ruimtelijk keuze!

- Het voorstel pleit om voldoende ruimte te behouden om en waar men de architectuur van Dessauvage verder kan ervaren: de betonnen structuur, de raampartijen (zeer in het bijzonder de open hoeken), de materialiteit, lichtinval, het sacrale, de zekere strengheid, ....

Door het plaatsen van ‘boxen’ kan men afstand houden van bestaande gebouw. De vraag stelt zich evenwel in hoeverre de architectuur van het bestaande gebouw nog voldoende ervaren kan worden. Met het welgekozen plaatsen van dozen kan men een dynamiek in de ruimte creëren. Het is een keuze om dit niet te doen en nieuwe ruimtes gecentraliseerd te integreren in een deel van de bestaande T-vormige kerkruimte (zone A). Ondanks de introductie van een bijkomende vloer in één van de beuken van de kerkruimte blijft de bestaande ruimtelijkheid bewaard.

- Front- en backoffice zouden in dergelijk opzet gehuisvest kunnen worden in huidige weekkapel thv hoofdinkom van de kerk. Op de verdieping is plaats voor diverse vergaderruimtes. In de huidige sacristie zou het sanitair voor gans het gebouw ingericht kunnen worden. Op het gelijkvloers van de ingenomen T-vormige kerkruimte zouden de specifieke ruimtes voor de bibliotheek kunnen gehuisvest worden. De boeken zelf behoeven geen ruimtetemperatuur van 20°C en bevinden zich in de overige kerkruimte. Op de nieuwe vloer kan de polyvalente zaal gehuisvest worden. Ze kan mee ingezet worden als ruimte voor de bibliotheek maar kan ook toegankelijk gemaakt worden los van de bibliotheek.

- De patio’s blijven ten volle hun rol spelen. Ze bieden ook de mogelijkheid om in het kader van het vrijetijdshuis buiten te vertoeven, bijvoorbeeld om met een koffie een boek te lezen.
- Het doel is meer dan een bibliotheek en de vrijetijdsdiensten van de gemeente te huisvesten. Doel is een vrijetijdshuis te realiseren, de bibliotheek en de diensten zijn de dragende functies. De polyvalente zaal en de vergaderruimtes zijn in het voorstel zeer functioneel en maximaal inzetbaar. In de kerkruimte is naast ruimte voor de boeken ruimte beschikbaar voor tal van activiteiten: dans, tentoonstelling, productie (vb. produceren van een groot kunstwerk met mensen van Heieinde), concert, yoga, receptie, feest, ...