Directeurswoning Vetex te Kortrijk
verbouwing van een herenhuis tot ééngezinswoning, huiskamerrestaurant, studentenkamers en een loft

opdrachtgever privé
ontwerpteam urbain architectencollectief
fase opgeleverd
datum 2011-2013

De woning bevindt zich in de Veldstraat in Kortrijk. Ze maakt deel uit van een groep van drie directeurswoningen van de Vetexsite.

De Stad Kortrijk zette meer dan vijftien jaar geleden het herbestemmingsproject V-tex op. Het betrof de herbestemming van de voormalige industriële site rond de textielfabriek Vetex. Stillaan begint men de resultaten te zien van het stadsontwikkelingsproject dat men heeft uitgewerkt. Het project bestaat uit de reconversie van het poortgebouw aan de Pieter De Coninckstraat tot buurtcentrum, een kwalitatieve publieke ruimte met ondermeer de integratie van de oude Engelse landschapstuin, een dertigtal nieuwe wooneenheden en de renovatie/reconversie van de directeurswoningen.

De drie directeurswoningen werden in een eerste fase via een openbare procedure verkocht aan een Nederlandse investeerder. Feit dat de woningen belangrijk bouwkundig erfgoed zijn bleek uiteindelijk een struikelblok voor deze laatste. Wanneer hij te kennen gaf geen zin meer te hebben in het project, werden de woning terug door de stad aangekocht. De Stad Kortrijk zette een nieuwe openbare procedure op, maar nu met de bedoeling de woning individueel te verkopen met de bedoeling dat particulieren ze zouden aankopen voor bewoning.

De bouwheer was gecharmeerd door het grote karaktervolle pand in het centrum van de stad alsook door de mooie tuin en de ligging aan de Engelse landschapstuin. Het feit dat de woning zeer zwaar door huiszwam was aangetast, schrikte af en betekende voor de bouwheer een belangrijk risico. De grootte van de woning was interessant, maar vormde anderzijds een probleem. De woning was veel te groot om enkel één gezin te huisvesten. Tegelijk waren de bouwkosten voor dergelijke oppervlakte veel te hoog voor een gemiddeld inkomen.

Er werd een project uitgewerkt voor een meervoudig programma: ééngezinswoning + huiskamerrestaurant + drie studentenverblijven + loft. Dit programma zorgde er enerzijds voor dat het project financieel haalbaar werd, anderzijds werd hiermee de maatschappelijke relevantie
verhoogd. Dit gebouw, deze plek verdiende meer dan enkel de woning van één gezin.

Twee welgekozen ingrepen geven vorm aan een leesbaar grondplan:
1 De omvangrijke en zwaar afgetakelde aanbouw werd afgebroken, waardoor de achtergevel over de gehele breedte vrijgemaakt werd naar de achterliggende tuin en parkzone.
2 De bestaande en door zwam aangetaste houten trappenpartij in het hoofdvolume werd verwijderd. Een nieuwe slanke trappenkoker komt in de plaats, centraal tegen de achtergevel, in het verlengde van de statige inkomhal. De trappenkoker is opgebouwd uit een vernuftig uitgedachte staalstructuur en ingevuld met witte prefab betonelementen.

De trappenkoker is meer dan de verbinding tussen de verschillende eenheden van het meervoudige wonen, de koker vormt de gedeelde ruimte van het meervoudige wonen in de voormalige directeurswoning. De koker staat in een voorzichtige dialoog met het binnengebied van de V-tex.

Daar waar de directeurswoning gelinkt was aan de achterliggende industriële site, behoudt het gebouw vandaag een duidelijke relatie met het opengewerkte binnengebied.