Sociale woonwijk Schaerdeke
Bouw van 16 sociale huur- en koopwoningen te Lo-Reninge

opdrachtgever Woonmaatschappij Ijzer & Zee
ontwerpteam urbain architectencollectief
fase beperkte offerteaanvraag - wedstrijdontwerp - 2e laureaat
datum eind 2014

'What I wanted to do was to paint sunlight on the side of a house.' Edward Hopper

Uit het eerste beeld is de ambitie die we hebben met dit woningbouwproject af te lezen. Het beeld staat symbool voor de zoektocht naar het juiste antwoord op de voorliggende ontwerpvraag. Hoe moeten we omgaan met de historische kern van Lo, het omringende landschap en het gegeven van de sociale woonwijk?

De historische structuur van Loo is nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Op een detail van de Ferrariskaart herkennen we de Noord-, Zuid-, Oost- en Weststraat met hun respectievelijke poorten en de grachtengordel. Er is een duidelijk zichtbare grens tussen de stadskern en het omringende landschap. De site waar het project gepland wordt ligt net buiten de grachtengordel, net voorbij de Noordpoort, daar waar vandaag nog het uitgestrekte landschap begint. We zetten in op de ruimtelijkheid en de beeldwaarde van deze bijzondere locatie.

Een doorgedreven onderzoek naar de verschillende mogelijke inplantingen levert een finaal beeld op, waarbij we op zoek gaan naar openheid, doorwaadbaarheid, gelaagdheid en pré-landschappelijkheid. Er wordt gewerkt met een aantal compacte, gekoppelde bouwvolumes en enkele woonstegen.

Dit resulteert in bouwvolumes met telkens twee in elkaar geschoven woningen. Woning met drie gevels, in een grid dat gemaakt wordt door woonstegen, loodrecht op de nieuwe landwegel. We voorzien een circulatie die vorm geeft aan een functionele zone. Het in elkaar schuiven zorgt tevens voor een differentiatie in de gevel. Elke woning krijgt een verbrede gevel, de ene aan de ene steeg, de andere aan de andere steeg. Met eenzelfde type plan bieden we een maximale flexibiliteit aan. Zowel woontype huur 2/3 en 2/4 als koop 3/4 en 3/5 kunnen aangeboden worden. De 4 types genereren ook een differentiatie in nokhoogtes. Dit genereert een wisselend dakenlandschap.

Het project presenteert zich aan de Noordpoort met een bijzondere gelaagdheid, openheid en fijne doorzichten. Dit is de 'presence' die we zoeken, de beeldwaarde die noodzakelijk is voor deze plek. De aangelegde wegel krijgt door de gekozen inplanting ademruimte, en kan een echte wegel zijn. De groene woonstegen dwars op deze wegel verdelen wandelaars en fietsers (geen auto's) over de site. Het worden gedeelde plekken, die als uitbreiding bij de private tuin kunnen worden gezien.