Masterplan voor Merelbeke
Open Oproep 13 - Vlaams Bouwmeester

opdrachtgever gemeente Merelbeke
ontwerpteam urbain architectencollectief
i.s.m. ARA (Atelier Ruimtelijk Advies) - Dries Beys
datum 2008
budget 5.000.000 €
fase geselecteerd voor open oproep 13 - niet weerhouden

De gemeente Merelbeke heeft met de Open Oproep 13 en het uitschrijven van deze opdracht aangetoond dat zij beseft dat zij als beheerder van de publieke ruimte een belangrijke verantwoordelijkheid draagt.
De gemeente heeft begrepen dat de ontwikkeling van de publieke ruimte in belangrijke mate het Merelbeke van morgen zal bepalen. De gemeente zal door het uittekenen van deze ruimte de basis leggen van hoe het Merelbeke van vandaag verder kan evolueren. Bij het uittekenen en realiseren van deze publieke ruimte speelt de gemeente een voorbeeldrol. Het zal een voorbeeld vormen voor enkele private bouwprojecten die de komende jaren van start zullen gaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente met de publieke ruimte en ondanks het feit dat zij geen absolute greep heeft op de architectuur van de toekomstige bouwprojecten, een belangrijk instrument in handen heeft tot het welslagen van het strategisch project ‘centrumgebied Merelbeke’.

Maatschappelijk speelt de publieke ruimte een cruciale rol. Deze rol is erg geëvolueerd. Ondanks het feit dat alles vluchtig is geworden, hoeven we niet te vervallen in een verhaal van de nostalgische verheerlijking van wat ooit is geweest, noch in dat van een identiteitsloze, generieke en ontruimtelijkte stedelijkheid.

Daarom zetten wij in op een publieke ruimte voor Merelbeke, waar ruimtes tast- en benoembaar zijn, waar ruimtes geschapen worden die confrontatie mogelijk maken, waar de confrontatie met de ruimte en zijn gebruikers ervaarbaar is.

> presentatie december 2007 (download pdf)
> wedstrijdbrochure (download pdf)