Kinderdagverblijf te Gent
wedstrijdontwerp voor kinderdagverblijf in voormalige stationsgebouw op malmar-site

opdrachtgever AG SOB
ontwerpteam urbain architectencollectief
datum 2008
status kandidatuurstelling - niet weerhouden

Het volledige programma wordt voorzien in een bestaand stationsgebouw op de Malmar-site te Gent. Het kinderdagverblijf bestaat uit een ‘kopgebouw’ dat ingericht wordt met functies voor ouders en personeel, en een ‘voormalig magazijn’ dat de leef- en slaapruimten voor de kinderen huisvest. De sokkel van het gebouw wordt geaccentueerd en verlengd zodat ze de eigen buitenruimten van het dagverblijf omsluit. Langs de parkzijde dient de sokkel als zitbank voor de parkbezoekers.

Uit het jury- en selectieverslag van 21 mei 2008:
“De jury vindt het idee van een sokkel interessant. De sokkel zorgt samen met het podium voor een mooie interactie met het park. Het dubbel gebruik van de sokkel wordt als een meerwaarde aanzien. Ook de twee soorten buitenruimten - verhard en tuin - bieden de mogelijkheid aan verschillende gebruiken en belevingen. Het plan is duidelijk en overzichtelijk. De ontwerper geeft blijk van een groot respect voor het stationsgebouw.”

> wedstrijdbrochure (download pdf)