Sociale woonwijk Bommelbilk te Poperinge
bouwen van 18 sociale huurappartementen en 7 sociale koopwoningen

opdrachtgever SHM De Mandel
ontwerpteam TV Sileghem & Partners + urbain architectencollectief
fase eerste fase beperkte offerteaanvraag - geselecteerd voor tweede fase
datum 2013

Concept
Koopwoningen
In projectzone D1 werden 7 koopwoningen ingetekend, niet tegen de garages aan zoals voorzien in de structuurschets, maar vooruitgeschoven tegen de rooilijn aan. Zo bekomen we ‘doorzonwoningen’ met een beperkte diepte (6m10), die zowel een tuingevel als een straatgevel hebben. Dit heeft grote voordelen op vlak van daglichttoetreding, contact met de straat (sociale controle), toegankelijkheid vanaf de straat en grootte van de tuin. Elke tuin staat rechtstreeks in verbinding met de gekoppelde garage in de speelstraat. Door het compacte ontwerp is het mogelijk een steeg te introduceren die de speelstraat met de hoofdstraat verbindt, slagen we erin de lange gevelwand te doorbreken en twee extra kopwoningen te voorzien. De steeg zorgt voor doorwaadbaarheid. De woningen zijn ontwikkeld als rijwoningen met een eenvoudige maar slimme indeling. Op de koppen is het mogelijk in de zijgevels extra raamopeningen te voorzien en de tuinen toegankelijk te maken vanaf het openbaar domein.

Huurappartementen
In projectzone D2 werden 18 wooneenheden voorzien, gestapeld in drie bouwlagen van telkens 6 appartementen. De woningen werden per zes geschakeld rond een overdekte buitentrap die de woningen ontsluit. Aan deze buitentrap wordt ook een afgesloten fietsenstalling en afvalberging gekoppeld. De 3 brede circulatiezones zorgen voor een geleding van het bouwblok en tevens voor doorzicht en een mogelijke doorsteek naar de achterliggende groenzone (Bommelaarsbeek). De voordeuren van de woningen alsook de volledige wandeling van en naar de voordeur staan hierdoor in contact met de straat. Elke woning krijgt een buitenruimte op maat in de vorm van een inpandig terras, met zicht op de groenzone. Dit zorgt enerzijds voor privacy en anderzijds voor een natuurlijke zonwering. Door de positie van het terras op de hoek is het mogelijk maximaal daglicht binnen te halen in de woning. Het terras geeft vorm aan een boeiend plan waarbij zowel de living als de eetkamer in contact staan met de buitenruimte. Voor de woningen werden twee plantypes ontwikkeld, afhankelijk van de positie op de kop of centraal in het bouwblok.

Materialisatie

Er wordt gestreefd naar een maximale integratie van het collectieve woonproject in de omgeving. Voor de gevels van beide gebouwen wordt in eerste instantie gedacht aan gevelmetselwerk in combinatie met aluminium schrijnwerk. Door beide woonblokken op eenzelfde manier te behandelen zal een sterke identiteit en herkenbaarheid ontstaan.

Verkeersafwikkeling - Mobiliteit
Zowel de garage-speelstraat als de hoofdstraat tussen de bouwblokken worden ingericht voor éénrichtingsverkeer. In totaal worden 21 garages voorzien langsheen de speelstraat, waarvan 7 rechtstreeks toegang geven tot de tuinen van de koopwoningen. De overige worden gekoppeld aan 14 huurappartementen; de 4 overige appartementen krijgen een autostaanplaats op de kop van projectzone D2. Op het openbaar domein werden in het voorstel een tiental parkeerplaatsen voor bezoekers ingetekend, in een systeem van langsparkeren.

Trage doorsteken
In het ontwerp wordt ingezet op ‘doorwaadbaarheid’. Om de lange gevelwanden van beide bouwblokken te doorbreken, werd gekozen om doorbrekingen te voorzien. In projectzone D1 gebeurt dit onder de vorm van een steegje dat de verbinding verzorgt tussen de garage-speelstraat en de hoofdstraat. In projectzone D2 wordt het bouwblok opgedeeld door drie doorsteken naar de achterliggende groenzone, waar aansluiting gevonden kan worden op het fiets- en wandelpad langsheen de Bommelaarsbeek. De brede doorgangen fungeren als circulatie naar de voordeuren van de gekoppelde appartementen. In deze ruimtes worden ook afsluitbare fietsenstallingen ondergebracht.